Original_transparent_408x75

OVK i Stockholm.

Obligatorisk ventilationskontroll.

En OVK är, som namnet avslöjar, en obligatorisk ventilationskontroll. Intervallet på besiktningen beror på typ av byggnad och ventilationssystem. (En- och tvåbostadshus är oberoende av typ av ventilationssystem, undantagna från den återkommande besiktningen. De skall endast besiktigas i samband med att ventilationssystemet första gången tas i bruk.)

Det är byggnadens ägare som ansvarar för att OVK utförs, enligt bestämmelserna i plan- och byggförordningen. (PBF 5 kap.1§ första stycket.)

PN Klimatinspektion utför ovk-besiktningar i Stockholm i huvudsak. Men har även utfört ovk-kontroller i t.ex. Uppsala och Södertälje. Så vid intresse, ovh för frågor om OVK, kontakta PN Klimatinspektion för mer information.

För offert på OVK, fyll i formuläret nedan!