Original_transparent_408x75

OVK i Stockholm.

Obligatorisk ventilationskontroll.

En OVK är, som namnet avslöjar, en obligatorisk ventilationskontroll. Intervallet på besiktningen beror på typ av byggnad och ventilationssystem. (En- och tvåbostadshus är oberoende av typ av ventilationssystem, undantagna från krav på den återkommande besiktningen. De måste endast besiktigas i samband med att ventilationssystemet första gången tas i bruk. Men det är starkt rekommenderat att man regelbundet ser över sitt ventilationssystem även i villor, då det är viktigt både ur hälsosynpunkt och driftekonomiskt. Man kan ha besiktningsintervallet för flerbostadshus som en måttstock på när det kan vara dags för översyn även i en villa.)

För besiktningsintervall för olika typer av byggnader och ventilationssystem se Boverket.Det är byggnadens ägare som ansvarar för att OVK utförs, enligt bestämmelserna i plan- och byggförordningen. (PBF 5 kap.1§ första stycket.)

PN Klimatinspektion utför OVK-besiktningar i Stockholm i huvudsak. För frågor om OVK, kontakta PN Klimatinspektion för mer information. Mitt certifieringsnummer är 5641, och mer info finns hos Boverket.

För offert på OVK, fyll i formuläret nedan!