Original_transparent_408x75

OVK-besiktning i Stockholm.

Obligatorisk ventilationskontroll.

PN Klimatinspektion är certifierad sakkunnig funktionskontrollant av ventilationssystem, med behörighet K (komplicerad art).Vid intresse, fyll i detta formulär eller tag kontakt på valfritt sätt.